ეს არის რუქა, რომლითაც უნდა გვიპოვოთ. უბრალოდაც რომ აკრიფოთ google map - ზე დეგაპრინტი, ამ რუქას ამოგიგდებთ. ამისდა მიუხედავად, მაინც გვისვამენ კითხვებს: რა უბანია? რომელი „მარშრუტკა“ მოდის? მშრალი ხიდი სად არის? გთხოვთ, რუქას მოჰყევით. ძალიან ადვილი მოსაგნები ვართ. ფაქტიურად მარჯვენა სანაპიროა, მარტივად.

ვირსალაძის ქ. 8,
0108 თბილისი